Jeśli wiesz to uzupełnij litery i zatwierdź

s   1u
Znaczenie hasłaHasło autor
zniejteżsięstrzela  miro
pracujeprzybębnach  miro
sprawcazamieszaniawbarze  miro
chłód  miro
najczęściejuprawianynaplaży  miro
izolatkadlawięziennegogagatka  miro
wmiseczkachdokarmienia  miro
warsztat skołowanych nieświętych  pumar
czapeczka na ogiereczka  pumar
to teczka z konsekwencjami  vena
ptak jr  kar
muzułmańskie przeznaczenie  vena
specodtemperowanianarowów  miro
granawietrze  miro
tracigopoganianakora  miro
arka?  fristach
nowa estradowa  fristach
babki eola  ela
tronokrad  ela
tytanow  piotr
centrum dowodzenia  piotr
tradycyjny sposob postepowania  piotr
pantera z pająkiem  pumar
wydała resztę  pumar
Rozrywka 23 zad.61 hasło końcowe  zyg
możespecjalizowaćsięwklapsach  miro